Điện Hoa Đà Nẵng | Dịch vụ giao hoa tận nơi tại Đà Nẵng | Shop hoa tươi tại Đà Nẵng

Giỏ Hàng:

Settmap

Settemap

Bài Viết

 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. SẢN PHẨM TIÊU BIỂU
 4. TIN TỨC
 5. LIÊN HỆ
 6. ALBUM
 7. Hủy và thay đổi đơn hàng
 8. Phương thức thanh toán
 9. Hợp tác kinh doanh
 10. Chính sách bảo mật
 11. Chính sách giao hàng
 12. Điều khoảng sử dụng
 13. Sitemap

Sản Phẩm Theo Danh Mục

 1. Dịp tặng hoa
  1. Điện hoa sinh nhật
   1. HSN37 - Hoa sinh nhật
   2. HSN51 - Hoa sinh nhật
   3. HSN52 - Hoa sinh nhật
   4. HSN53 - Hoa sinh nhật
   5. HSN30 - Hoa sinh nhật
   6. HSN31 - Hoa sinh nhật
   7. HSN32 - Hoa sinh nhật
   8. HSN34 - Hoa sinh nhật
   9. HSN35 - Hoa sinh nhật
   10. HSN36 - Hoa sinh nhật
   11. HSN38 - Hoa sinh nhật
   12. HSN40 - Hoa sinh nhật
   13. HSN41 - Hoa sinh nhật
   14. HSN42 - Hoa sinh nhật
   15. HSN43 - Hoa sinh nhật
   16. HSN44 - Hoa sinh nhật
   17. HSN45 - Hoa sinh nhật
   18. HSN46 - Hoa sinh nhật
   19. HSN47 - Hoa sinh nhật
   20. HSN48 - Hoa sinh nhật
   21. HSN49 - Hoa sinh nhat
   22. HSN50 - Hoa sinh nhat
   23. HSN55 - Hoa sinh nhật
  2. Điện hoa tình yêu
   1. HTY12 - Hoa tình yêu
   2. HTY13 - Hoa tình yêu
   3. HTY14 - Hoa tình yêu
   4. HTY15 - Hoa tình yêu
   5. HTY16 - Hoa tình yêu
   6. HTY17 - Hoa tình yêu
   7. HTY39 - Hoa tình yêu
   8. HTY18 - Hoa tình yêu
   9. HTY19 - Hoa tình yêu
   10. HTY20 - Hoa tình yêu
   11. HTY21 - Hoa tình yêu
   12. HTY22 - Hoa tình yêu
   13. HTY40 - Hoa tình yêu
   14. HTY23 - Hoa tình yêu
   15. HTY25 - Hoa tình yêu
   16. HTY26 - Hoa tình yêu
   17. HTY27 - Hoa tình yêu
   18. HTY28 - Hoa tình yêu
   19. HTY29 - Hoa tình yêu
   20. HTY30 - Hoa tình yêu
   21. HTY32 - Hoa tình yêu
   22. HTY33 - Hoa tình yêu
   23. HTY34 - Hoa tình yêu
   24. HTY36 - Hoa tình yêu
   25. HTY37 - Bó hoa tình yêu
   26. HTY38 - Hoa tình yêu
   27. HTY41 - Hoa tình yêu
   28. HTY42 - Hoa tình yêu
   29. HTY45 - Hoa tình yêu
   30. HTY43 - Hoa tình yêu
   31. HTY44 - Hoa tình yêu
   32. HTY46 - Hoa tình yêu
  3. Kệ hoa khai trương
   1. HCM01 - Hoa chúc mừng
   2. HCM02 - Hoa chúc mừng
   3. HCM03 - Hoa chúc mừng
   4. HCM04 - Hoa chúc mừng
   5. HCM05 - Hoa chúc mừng
   6. HCM06 - Hoa chúc mừng
   7. HCM07 - Hoa chúc mừng
   8. HCM08 - Hoa chúc mừng
   9. HCM09 - Hoa chúc mừng
   10. MKT03 - Kệ hoa 2 tầng
   11. MKT04 - Kệ hoa lan
   12. HCM13 - Hoa chúc mừng
   13. HCM14 - Hoa chúc mừng
   14. HCM15 - Hoa chúc mừng
   15. HCM16 - Hoa chúc mừng
   16. HCM17 - Hoa chúc mừng
   17. HCM19 - Hoa chúc mừng
   18. HCM20 - Hoa chúc mừng
   19. HCM22 - Hoa chúc mừng
   20. HCM23 - Hoa chúc mừng
   21. MKT01 - Mừng Khai Trương
   22. MKT02 - Hoa khai trương
  4. Kệ hoa chia buồn
   1. HCB05 - Hoa chia buồn
   2. HCB09 - Hoa chia buồn
   3. HCB10 - Hoa chia buồn
   4. HCB15 - Vong hoa lan
   5. HCB16 - Vòng hoa 2 tầng
   6. HCB12 - Hoa chia buồn
   7. HCB17 - Vòng hoa chia buồn
   8. HCB14 - Hoa chia buồn
   9. TC-cung&vieng - TC_ Cúng & Viếng
   10. TC1-cung&vieng - TC_ Cúng & Viếng
   11. TC2-cung&vieng - TC_ Cúng & Viếng
   12. HCB19 - Kệ hoa chia buồn
   13. HCB18 - Kệ hoa chia buồn
   14. HCB20 - Kệ hoa chia buồn
   15. HCB21 - Kệ hoa chia buồn
   16. HCB22 - Kệ hoa chia buồn
   17. HCB23 - Kệ hoa chia buồn
   18. HCB24 - Kệ hoa chia buồn
  5. Hoa Tươi Chúc Sức Khỏe
   1. CSK01 - Hoa chúc sức khỏe
   2. CSK02 - Hoa chúc sức khỏe
   3. CSK03 - Hoa chúc sức khỏe
  6. Hoa Vip 99 bông
   1. HV05 - Giỏ hoa 99 hồng
   2. HV01 - Giỏ hoa 99 bông
   3. HV02 - Giỏ hoa 99 bông
   4. HV03 - Giỏ hoa 99 bông
   5. HV04 - Giỏ hoa 99 bông
   6. HV06 - Giỏ hoa 99 hồng
  7. Hoa tươi ngày 8-3
   1. HT08/03-17 - Hoa ngày 8/3
   2. HT08/03-16 - Hoa ngày 8/3
   3. HT08/03-15 - Hoa ngày 8/3
   4. HT08/03-14 - Hoa ngày 8/3
   5. HT08/03-13 - Hoa ngày 8/3
   6. HT08/03-12 - Hoa ngày 8/3
   7. HT08/03-11 - Hoa ngày 8/3
   8. HT08/03-10 - Hoa ngày 8/3
   9. HT08/03-09 - Hoa ngày 8/3
   10. HT08/03-07 - Hoa ngày 8/3
   11. HT08/03-06 - Hoa ngày 8/3
   12. HT08/03-05 - Hoa ngày 8/3
   13. HT08/03-04 - Hoa ngày 8/3
   14. HT08/03-03 - Hoa ngày 8/3
   15. HT08/03-02 - Hoa ngày 8/3
   16. HT08/03-18 - Hoa ngày 8/3
   17. HT08/03-20 - Hoa ngày 8/3
   18. HT08/03-21 - Hoa ngày 8/3
   19. HT08/03-22 - Hoa ngày 8/3
  8. Hoa tươi Valentine's Day
   1. VLT02 - Valnetine's Day
   2. VLT01 - Valnetine's Day
   3. VLT03 - Valnetine's Day
   4. VLT04 - Valnetine's Day
   5. VLT05 - Valnetine's Day
   6. VLT06 - Valnetine's Day
   7. VLT08 - Valnetine's Day
   8. VLT09 - Valnetine's Day
   9. VLT10 - Valnetine's Day
   10. VLT11 - Valnetine's Day
   11. VLT13 - Valnetine's Day
   12. VLT14 - Valnetine's Day
   13. VLT15 - Valnetine's Day
   14. VLT16 - Valnetine's Day
  9. Hoa tươi Tặng 20-10
   1. HT20/10-22 - Trao gửi tình bạn
   2. HT20/10-02 - Hoa Tặng 20/10
   3. HT20/10-01 - Hoa Tặng 20/10
   4. HT20/10-03 - Nhớ mãi tiếng mẹ
   5. HT20/10-23 - Tặng cún yêu của anh
   6. HT20/10-04 - Mãi Mãi Xinh Đẹp
   7. HT20/10-05 - Thay lời tri ân
   8. HT20/10-06 - Tình Mẹ Bao La
   9. HT20/10-07 - Tình yêu chỉ cho vợ
   10. HT20/10-08 - Vợ ơi, cố lên !
   11. HT20/10-10 - Chúc vợ mãi đẹp
   12. HT20/10-11 - Em là chú gà ngốc của anh
   13. HT20/10-12 - Bé của anh, anh yêu bé
   14. HT20/10-21 - Hoa Tặng 20/10
   15. HT20/10-13 - Em là duy nhất đối với anh
   16. HT20/10-14 - Xin được bảo vệ em
   17. HT20/10-15 - Trao trọn trái tim
   18. HT20/10-16 - Mẹ ơi ! Con cảm ơn mẹ
   19. HT20/10-17 - Mong mẹ mãi sống lâu
   20. HT20/10-18 - Lòng mẹ mãi bao la
   21. HT20/10-19 - Vợ, em là mặt trời bé con
   22. HT20/10-20 - Vợ ơi, anh yêu em
   23. HT20/10-24 - Tặng mẹ của con
   24. HT20/10-27 - Mong bạn hạnh phúc
   25. HT20/10-25 - Em yêu của anh mãi đẹp
   26. HT20/10-26 - Tình bạn bất diệt
   27. HT20/10-28 - Đóa hoa tình bạn
   28. HT20/10-29 - Hoa Tặng 20/10 cho đối tác
   29. HT20/10-30 - Hoa Tặng 20/10 cho đối tác
   30. HT20/10-31 - Hoa Tặng 20/10 cho đối tác
  10. Hoa tươi Ngày Của Mẹ
   1. NCM-01 - Giỏ hoa lan tặng ngày của mẹ
   2. NCM-02 - Giỏ hoa đẹp tặng ngày của mẹ
   3. NCM-03 - Giỏ hồng đỏ tặng ngày của mẹ
   4. NCM-04 - Bó hồng phấn tặng ngày của mẹ
   5. NCM-05 - Bó ly hồng tặng ngày của mẹ
   6. NCM-06 - Bó hồng đỏ tặng ngày của mẹ
   7. NCM-07 - Giỏ hoa tặng ngày của mẹ
   8. NCM-08 - Giỏ hồng tặng ngày của mẹ
  11. Hoa Tươi Ngày Của Cha
   1. NCC-02 - Bố là tất cả
   2. NCC-03 - Ba là tình yêu của con
   3. NCC-06 - Con Mãi Thương Cha
   4. NCC-04 - Bố yêu thương của con
   5. NCC-05 - Cha cho con niềm tin
   6. NCC-01 - Cha là ánh dương
  12. Hoa Tươi Ngày Báo Chí VN
   1. HNB-01 - Báo chí là vườn hoa
   2. HNB-02 - Báo Chí Thay Lời Nói
   3. HNB-03 - Nhà Báo là Thầy Giáo Thông Tin
   4. HNB-04 - Báo Việt Tinh Thần Việt
   5. HNB-05 - Báo Chí là sự nghiệp Cách Mạng
  13. Hoa Tươi Ngày Gia Đình VN
   1. NGD-01 - Gia Đình là tế bào xã hội
   2. NGD-02 - Gia Đình Yêu Thương
   3. NGD-03 - Gia Đình là Tổ Ấm Cuộc Đời
   4. NGD-04 - Gia Đình Hạnh Phúc
   5. NGD-05 - Gia Đình là điểm tựa
  14. Hoa Tươi Tặng Ngày 27/7
   1. HLS-01 - Tri ân người chiến sĩ
   2. HLS-02 - Tỏ Lòng Biết Ơn
   3. HLS-03 - Ấm tình quân dân
   4. HLS-04 - Kết Tình Đồng Chí
   5. HLS-05 - Đời Đời Nhớ Ơn Các Anh
  15. Hoa Tươi Đà Nẵng
   1. HTDN-01 - Hoa Tươi Đà Nẵng - Luôn Hi Vọng
   2. HTDN-02 - Hoa tươi đà nẵng - Đón gió mới
   3. HTDN-03 - Hoa Tươi Đà Nẵng - Tình Bạn
   4. HTDN-04 - Hoa Tươi Đà Nẵng - Sắc cam nổi bậc
  16. Hoa Tươi Tặng Dịp 20/11
   1. HT20/11-10 - Tấm Lòng Người Trò Cũ
   2. HT20/11-01 - Cảm ơn Cô
   3. HT20/11-02 - Tôn sư trọng đạo
   4. HT20/11-04 - Bó hoa tặng cô
   5. HT20/11-03 - Nhớ mãi tiếng thầy
   6. HT20/11-05 - Mãi Kính Yêu Thầy
   7. HT20/11-06 - Nghề trồng người
   8. HT20/11-07 - Ơn cô Nghĩa Thầy
   9. HT20/11-08 - Con chúc cô sức khỏe
   10. HT20/11-09 - Cô Như Mẹ Hiền
   11. HT20/11-11 - Ấm Lòng Người Thầy Cũ
   12. HT20/11-12 - Cô Thầy là ánh sáng cho chúng em
  17. Hoa Tươi Dịp Noel ( Giáng sinh 25/12 )
   1. HTGS25/12-01 - Noel về yêu và nhớ em
   2. HTGS25/12-02 - Giáng sinh về bên em
   3. HTGS25/12-03 - Hương Tình Yêu mùa Noel
   4. HTGS25/12-04 - Tặng em đêm giáng sinh về
   5. HTGS25/12-05 - Giáng sinh, Mùa chung đôi
   6. HTGS25/12-06 - Mùa Giáng Sinh an lành
   7. HTGS25/12-07 - Giáng Sinh - Đêm Hạnh Phúc
   8. HTGS25/12-08 - Giáng Sinh - Anh Yêu Em
   9. HTGS25/12-09 - Giáng Sinh - Trái Tim Cho Em
 2. Hoa theo chủ đề
  1. Hoa tươi ngày cưới
   1. HC01 - Hoa cưới
   2. HC02 - Hoa cưới
   3. HC03 - Hoa cưới
   4. HC04 - Hoa cưới
   5. CHC01 - Cổng hoa cưới
   6. CHC02 - Cổng hoa cưới
   7. CHC03 - Cổng hoa cưới
   8. HCA05 - Hoa cài áo
   9. HCA02 - Hoa cài áo
   10. HCA01 - Hoa cài áo
   11. HCA03 - Hoa cài áo
   12. HC05 - Hoa cưới
   13. HC06 - Hoa cưới
   14. HCA04 - Hoa cài áo
   15. CHC003 - Cổng hoa cưới
   16. CHC002 - Cổng hoa cưới
   17. HC-07 - Hoa cưới
  2. Hoa tươi bó
   1. HB01 - Hoa bó
   2. HB02 - Hoa bó
   3. HB08 - Hoa bó
   4. HB09 - Hoa bó
   5. HB11 - Hoa bó
   6. HB12 - Hoa bó
   7. HB13 - Hoa bó
   8. HB14 - Hoa bó
  3. Hoa tươi cắm giỏ
   1. HG01 - Hoa giỏ
   2. HG02 - Hoa giỏ
   3. HG03 - Hoa giỏ
   4. HG04 - Hoa giỏ
   5. HG05 - Hoa giỏ
   6. HG06 - Hoa giỏ
   7. HG09 - Hoa giỏ
   8. HG08 - Hoa giỏ
   9. HG10 - Hoa giỏ
   10. HG11 - Hoa Giỏ
   11. HG12 - Hoa Giỏ
  4. Hoa tươi sự kiện
   1. HSK001 - Hoa sự kiện
   2. HSK002 - Hoa sự kiện
   3. HSK003 - Hoa sự kiện
   4. HSK004 - Hoa sự kiện
  5. Hoa tươi để bàn
   1. HDB01 - Hoa để bàn
   2. HDB02 - Hoa Để Bàn
   3. HDB03 - Hoa Để Bàn
   4. HDB04 - Hoa Để Bàn
   5. HDB05 - Hoa Để Bàn
   6. HDB06 - Hoa Để Bàn
  6. Hoa lily tươi đẹp
  7. Chậu hoa lan tươi đẹp
  8. Hoa hồng tươi đẹp
   1. HH01 - Hoa hồng
   2. HH-02 - Hoa Hồng
   3. HH-03 - Hoa Hồng
  9. Cây cảnh
  10. Hoa tươi cắm hộp
  11. Hoa Phong Lan
  12. Hoa Gấu
   1. HGA-01 - Hoa Gấu 14/02
   2. HGA-02 - Hoa Gấu 14/02
   3. HGA-03 - Hoa Gấu 14/02
   4. HGA-04 - Hoa Gấu 14/02
   5. HGA-05 - Hoa Gấu 14/02
  13. Hoa cúc tươi đẹp
 3. Dịch vụ quà tặng
  1. Bánh kem
   1. BK01 - Bánh kem
   2. BK02 - Bánh kem
   3. BK03 - Bánh kem
   4. BK04 - Bánh kem
  2. Gấu bông
   1. GB01 - Gấu bông
   2. GB02 - Gấu bông
   3. GB03 - Gấu bông
   4. GB04 - Gấu bông
   5. GB05 - Gấu bông
  3. Sô Cô La ( chocolate )
   1. SCL01 - Socola
   2. SCL02 - Socola
   3. SCL03 - Socola
   4. SCL04 - socola
   5. SCL05 - Socola
   6. SCL06(HếtHàng) - Socola
  4. Giỏ trái cây
   1. GTC-05 - Giỏ Trái Cây
   2. GTC-01 - Giỏ Trái Cây
   3. GTC-02 - Giỏ Trái Cây
   4. GTC-03 - Giỏ Trái Cây
   5. GTC-04 - Giỏ Trái Cây
  5. Quà tặng khác...
  6. Giỏ quà tết
   1. GQT-01 - Giỏ Quà Tết Xum Họp
   2. GQT-02 - Giỏ Quà Tết An Khang
   3. GQT-03 - Giỏ Quà Tết Thịnh Vượng
   4. GQT-04 - Giỏ Quà Tết Phước Lộc
   5. GQT-05 - Giỏ Quà Tết Cát Tường
   6. GQT-06 - Giỏ Quà Tết Như Ý
   7. GQT-07 - Giỏ Quà Tết Tài Lộc
  7. Dịch vụ Ông Già Noel
   1. OGNE-01 - Dịch vụ Ông Già Noel


 • Zalo : 0905.567.475 - 0905.567.476

 • Giao Hoa Tận Tay Người Nhận

 • Cam Kết Trên Từng Sản Phẩm

 • Nổi Bật